Welcome to BrioAmazeClub.com! ทำไมคุณไม่เข้าร่วมครอบครัวเดียวกับเรา และใช้งานบอร์ดได้เต็มรูปแบบ?

ไปที่เนื้อหารางวัล

รางวัลทีมงาน
รางวัล รายละเอียด สถิติ

Administrator

รางวัลสำหรับผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้ได้รางวัล: 1 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 13 November 2012 - 11:02 PM

Moderator

รางวัลสำหรับผู้ตรวจการ
จำนวนผู้ได้รางวัล: 5 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 27 January 2014 - 04:58 PM
เหรียญแห่งความสำเร็จ
รางวัล รายละเอียด สถิติ

1000+ Posts

มอบให้สำหรับผู้ที่โพสมากกว่า 1000 Posts
จำนวนผู้ได้รางวัล: ยังไม่มีใครได้
มอบล่าสุดเมื่อ: --

800+ Posts

มอบให้สำหรับผู้ที่โพสมากกว่า 800 Posts
จำนวนผู้ได้รางวัล: ยังไม่มีใครได้
มอบล่าสุดเมื่อ: --

600+ Posts

มอบให้สำหรับผู้ที่โพสมากกว่า 600 Posts
จำนวนผู้ได้รางวัล: 37 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

300+ Posts

มอบให้สำหรับผู้ที่โพสมากกว่า 300 Posts
จำนวนผู้ได้รางวัล: 35 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

100+ Posts

มอบให้สำหรับผู้ที่โพสมากกว่า 100 Posts
จำนวนผู้ได้รางวัล: 85 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

50+ Posts

มอบให้สำหรับผู้ที่โพสมากกว่า 50 Posts
จำนวนผู้ได้รางวัล: 103 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 14 ชั่วโมงที่แล้ว
รางวัลผู้ปกป้อง
รางวัล รายละเอียด สถิติ

ตาทิพย์

รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้รายงานเนื้อหาที่ไม่ปฏิบัติตามกฏของคลับ
จำนวนผู้ได้รางวัล: ยังไม่มีใครได้
มอบล่าสุดเมื่อ: --

รักษาความปลอดภัย

ราววัลนี้มอบให้สำหรับผู้ที่ช่วยปกป้องเว็บไซต์ Brio Amaze Club แห่งนี้
จำนวนผู้ได้รางวัล: ยังไม่มีใครได้
มอบล่าสุดเมื่อ: --

ผู้รายงานความผิดพลาด

รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้ที่แจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น
จำนวนผู้ได้รางวัล: ยังไม่มีใครได้
มอบล่าสุดเมื่อ: --

ผู้รายงานสถานะ

รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่รายงานสถานะของเว็บไซต์ว่ายังทำงานปกติดีหรือไม่
จำนวนผู้ได้รางวัล: ยังไม่มีใครได้
มอบล่าสุดเมื่อ: --
รางวัลพิเศษ
รางวัล รายละเอียด สถิติ

First Class

รางวัลผู้ค้นพบ ที่สมัครสมาชิกภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จำนวนผู้ได้รางวัล: 305 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 10 January 2013 - 07:18 AM

น่าเชื่อถือ

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ขายที่ใช้รูปจริงในการโพสขายสินค้า เพื่อความน่าเชื่อถือ
จำนวนผู้ได้รางวัล: 15 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 11 March 2015 - 01:45 PM

ร่วมมือร่วมใจ

ผู้สนับสนุนในการร่วมมือร่วมใจในการสนับสนุนกิจกรรมในคลับ Brio Amaze Club
จำนวนผู้ได้รางวัล: 16 (ชี้เพื่อดูว่าใครได้บ้าง)
มอบล่าสุดเมื่อ: 13 May 2013 - 01:15 PM
มีปัญหาการใช้งาน หรือต้องการสนับสนุนคลับนี้ติดต่อ brioamazeclub@gmail.com เท่านั้น!!